7/24 Sağlık Hizmeti

Evde Serum Hizmeti

Evde Serum Hizmeti

nabız saglık merkezinin hemşirelik uygulamaları arasında yer alan evde serum takma işlemi intravenöz (damar içi) ilaç veya sıvı tedavisine ihtiyaç duyan hastaların, evinin rahatlığında bu tedavi biçimini almasını sağlar. Evde serum takma tedavisinde amaç, hastaların hastaneye gitmelerine gerek kalmadan, bakım ve tedavilerini eksiksiz bir şekilde ev ortamında almalarını sağlamaktadır. Hastaların hastane süreçlerini kısaltmakla birlikte hasta yakınlarına da zamandan tasarruf sağlar.

Evde Serum Takma İşlemi Nedir?
Bir hastalığın tedavisi sırasında ihtiyaç duyulan serum uygulamalarının doğrudan damar içerisine intravenöz (IV) kateter yoluyla uygulanması işlemidir.
Hastanede yatan hastalara sıklıkla uygulanan serum takma işlemleri, ayaktan veya evde tedavisine devam edilen hastalarda da hekim reçetesi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Evde Serum Takma İşlemini Kim Yapar?
Konusunda uzman ve lisanslı evde bakım hemşireleri tarafından gerçekleştirilir. Evde bakım ve sağlık hizmeti çalışanı olan bu hemşireler, yetkileri doğrultusunda hekim tarafından reçete edilmiş serum takma işlemi için eve gelerek gerekli uygulamayı gerçekleştirirler.

Evde Serum Hizmeti Kapsamında Sunulabilecek Bazı Tedaviler Şunlardır
- Ağız yoluyla beslenmeyen hastalarda enteral ve parenteral beslenme tedavilerinde,
- Hastalıklara bağlı elektrolit dengesi bozukluklarında, metabolik dengenin tekrar sağlanması gerektiğinde,
- Enfeksiyon durumlarında uygulanan antibiyotik tedavilerinde,
- Ameliyat sonrası ağrı yönetimi durumlarında,
- Kemoterapi tedavilerinde,
- Kardiyak terapi durumlarında hizmet uygulaması gerçekleştirilebilir.
Evde Serum Takma Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?

Evde Serum Takma
- nabız saglık hizmetleri yetkilisi, bu talebinizi karşılamak için hastanızın reçetesini, yaşını, hizmet talep ettiğiniz günleri ve ilaçlarınızı temin edip etmediğinizi sorgulayacaktır. Hekim tarafından reçete edilmemiş tedaviler tarafımızca uygulanmamaktadır.
- İşlem için uygun gün ve saat planlaması yapılır.
- Konusunda uzman evde bakım hemşiresi evde serum hizmeti için gerekli olan malzemelerle birlikte (intraket denilen iğne ve üzerinde bulunan plastik kılıf, serum seti, pamuk, alkol ve yapıştırıcı flaster) hastayı evinde ziyaret eder.
- Serum takma işlemi için eve gelen hemşire öncelikle hasta ve hasta yakınlarına süreçle ilgili bilgi verir, hastanın vital bulgularını (ateş, nabız, tansiyon) ölçer ve kaydeder, bilgilendirilmiş onam formunu doldurur.
- İşlemin gerçekleştirmeden önce ortamın steril koşullara uygun olmasını sağlar. Ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde damar yolu açma işlemini gerçekleştirir.
- Damar yolunun doğru açıldığından emin olduktan sonra, hekimin belirttiği şekilde ilaç /serum uygulamasını başlatır.
- Serum tedavisi tamamlandığında hemşire serumu çıkartarak tedaviyi tamamlar.
- Hastaya belli aralıklarda tekrar serum verilmesi gerekiyor ise hastanın koluna takılı olan kateter çıkarılmaz. Evde bakım hemşiresi, takılı bulunan kateterin korunması hakkında hasta /hasta yakınlarını eğitir. Ve hasta evinden ayrılır.

Evde Serum Takma Hizmeti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Evde serum ve ilaç uygulama sırasında hastalarda ilaca ait alerjik reaksiyonlar gelişebilir, doktorum evde bakım hemşiresi hastanın durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerektiği durumlarda hızlı aksiyon almakla görevlidir. Dikkat edilmesi gereken hususlar;

• Kullanılacak sıvı ve ilaca karşı hastanın alerjik reaksiyonu olup olmadığı sorgulanmalıdır.
• İlaç ve sıvılar takılmadan önce mutlaka son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.
• İlacın hangi formatta uygulanması gerektiği evde bakım hemşiresi tarafından çok iyi bilinmeli ve yanlış uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir
• Damar yolunun güvenli ve sabit olduğundan emin olunmalıdır.
• Damar yolu üzerinde kızarıklık, şişme ve ağrı varsa damar yolu derhal değiştirilmelidir.
• Serum uygulaması tamamlanmadan evden ayrılmamalıdır.

Evde Serum Hizmetinin Avantajları Nelerdir?
- Hasta Ve Hasta Yakınları İçin Yaşam Kalitesini Arttıran Bir Hizmettir. Hastanın evinde kendi ortamında uygulandığı için hem hastaya rahatlık ve konfor sağlar. Yaşam kalitesine katkıda bulunur.
- Gün Planlaması ve Zaman Tasarrufu Konusunda Kıymetlidir. Günümüz koşullarında hastanın transferi için hasta yakınlarının göstermesi gereken çaba ve harcanacak zamanın önüne geçer.
- Hastane ve İğne Fobisi Olan Kişiler İçin Rahat Bir Uygulamadır. Hastane fobisi çok sayıda kişinin ortak korkusudur. Özellikle iğne ile ilgili bir işlem uygulanacağını bildiğinde ayakları geri geri gider. Bu noktada evde ortamında planlanacak uygulama hastanın güvenli alanında yapılacağı için hasta bir nebze olsun rahatlar.
- Hastanın Enfeksiyon Riski Azalır. Hastanın yeni gelişebilecek farklı enfeksiyonlardan uzak durması önemlidir. Uygulama ile bir hastanede veya merkezde gelişebilecek enfeksiyonların önüne geçilir.
- Evde Serum Uygulaması, Etik ve Güvenilir Hizmet Sağlar. Doktorum Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Ekibi olarak hastaya verilen tüm hizmetlerin etik kurallar çerçevesinde ve bilimsel doğrular ışığında yapılması esastır. Bu nedenle doktorum evde bakım hemşireleri tarafından verilecek olan hizmet güvenli ve hastayı koruyucu bir hizmettir.

Evde Serum Takma Ücreti
Evde Serum takma ücreti, hastaneye gitmekte zorlanan veya evde yatarak tedavi gören hastalar için daha ekonomik bir seçenektir.
Maliyet karşılaştırması yapıldığında, tekrarlanan hastane ziyaretleri ve hastanın bir merkeze transferleri düşünüldüğünde, evde sağlık hizmetlerine ödenecek olan tutar aile yakınları tarafından kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet haline gelmektedir.